bitnik


bitnik
bitnik {{/stl_13}}{{stl_7}}|| {{/stl_7}}beatnik {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos IIa, lm M. bitnikicy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'uczestnik nieformalnego ruchu społeczno-artystycznego rozwijającego się w USA w latach 50. XX w., kontestującego tradycyjny styl życia (stałą pracę, posiadanie, tradycyjny strój), buntującego się przeciw autorytetom, propagującego anarchizm,{{/stl_7}}{{stl_7}} życie w komunach, narkotyki itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Moda bitników. Brodaty bitnik. Muzyka, poezja bitników. Bitnicy byli prekursorami hipisowskiego buntu następnej dekady. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w literaturze amerykańskiej: jeden z kilku pisarzy debiutujących w latach 50. XX w., będący idolem młodego pokolenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jack Kerouac, Allen Ginsberg i William Borroughs to czołowi bitnicy. <ang.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bitnik — bȉtnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. pripadnik studentske subkulture (bit kultura, bitls kultura) od 1960 ih u SAD u, kasnije u Europi, zagovara radikalan otklon od građanskih normi i kulture odraslih 2. žarg. osoba koja se neuobičajeno …   Hrvatski jezični portal

  • bitnik — is., ği, İng. beatnik Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitnik — m III, DB. a, N. bitnikkiem; lm M. bitnikicy, DB. ów «przedstawiciel grupy młodzieży zbuntowanej przeciwko normom społecznym i wyrażający ten bunt w różnych ekscesach, będących wyrazem lekceważenia przyjętych norm współżycia między ludźmi, w… …   Słownik języka polskiego

  • bitnik — ipd. gl. beatnik ipd …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • beatnik — [ bitnik ] n. • 1959; de l angl. amér. beat generation « génération foutue » et de nik, suff. yiddish d o. slave ♦ Anglic. Personne en révolte contre le conformisme bourgeois et la société de consommation, qui vit d expédients, sans domicile fixe …   Encyclopédie Universelle

  • beatnik — [wym. bitnik] m III, DB. a, N. beatnikkiem; lm M. beatnikicy, DB. ów → bitnik …   Słownik języka polskiego

  • beatnik — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. bitnik]{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}bitnik {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Picnik — Infobox Company company name = Picnik company type = Private foundation = flagicon|USA Seattle, Washington (2005) location city = 1932 First Ave, Suite 716 Seattle, Washington location country = USA industry = Internet, computer software key… …   Wikipedia

  • beatnik — / bi:tnik/, it. / bitnik/ s. ingl. [der. di beat ], usato in ital. al masch. e al femm. 1. (soc.) [chi fa parte di un movimento giovanile nato negli Stati Uniti d America, caratterizzato da atteggiamenti ribelli e anticonformisti] ▶◀ beat. 2.… …   Enciclopedia Italiana

  • beatnik — beat|nik [ bitnık ] noun count a young person in the late 1950s and early 1960s who did not accept the usual ideas and rules of society and who dressed and behaved in a different way from other people in order to emphasize this …   Usage of the words and phrases in modern English